1926 Proces P.P.P.

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 16 maja 1926 roku
Proces P.P.P. w Warszawie

Witold Gorczyński

Witold Gorczyński

Podajemy tutaj portret jednego z głównych oskarżonych w tym sensayjnym procesie, Witolda Gorczyńskiego, organizatora Legionu Polskiego przy armji rosyjskiej za czasów Wielkiej Wojny.
Ag.Fot.”Światowida”