1926 Światowy rekord Polski…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 29 maja 1926 roku
Światowy rekord Polski


 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 29 maja 1926 roku

29 maja 1926

P. Halina Konopacka zdobyła w Warszawie
nowy rekord światowy
w rzucie kulą (dysk) na 34 m. 15 cm.
Ag. fot. „Światowida”.