1926 Triumfy Paderewskiego…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 09 stycznia 1926 roku
Triumfy Mistrza Paderewskiego w Ameryce

Triumfy Paderewskiego

Triumfy Paderewskiego

Szeregiem świetnych triumfów była serja koncertów Ignacego Paderewskiego w wielkich miastach Stanów Zjedmoczonych. Znakomitego artystę, który koncertował na dochód amerykańskich inwalidów wojennych, witano równocześnie entuzjastycznie, jako przedstawiciela Narodu Polskiego.
Zdjęcie nasze przedstawia owację, urządzoną Mistrzowi po jego koncercie w Waszyngtonie, gdzie z sali koncertowej odprowadzono go ze sztandarami amerykańskimi i polskimi (te ostatnie po skrajnych bokach) na grób Nieznanego Żołnierza, gdzie Paderewski złożył ofiarowany mu na,koncercie wienieć.
Wide World Photos.