1926 W Alejach Ujazdowskich…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 15 maja 1926 roku
W Alejach Ujazdowskich

Aleje Ujazdowskie Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 15 maja 1926 roku
Już przed wojną do „szyku* należała w Warszawie przejażdżka powozem w pogodne południe po Alejach Ujazdowskich, tej najbardziej „europejskiej promenadzie naszej stolicy.
Po kilkuletniej przerwie wojennej i powojenuej obyczaj ten wrócił z tą tylko różnicą, że doróżek i powozów konnych jest już mało, bo rugują je coraz bardziej prywatne automohile i doróżki samochodowe. Fot. „Światowida”,