1926 W chwili przesilenia…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 09 października 1926 roku
W chwili przesilenia

 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 09 października 1926 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 09 października 1926 roku

Gdy wskutek konfliktu rządu p. Bartla z obiema Izbami prawodawczymi, Sejmem i Senatem, przesilenie polityczne doszło do najwyższego napięcia, przybył z Druskiennik p. Marszałek Piłsudski, któremu Prezydent Rzeczypospolitej powierzył misję utworzenia nowego rządu.
Zdjęcie nasze przedstawia powitanie p. Marszałka na dworcu kolejowym w Warszawie.