1926 Wielki „Bieg Naokoło Francji”…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 10 lipca 1926 roku
Obrazki sportowe

Naokoło Francji 1926

Naokoło Francji 1926

Podczas wielkiego „Biegu naokoło Francji”.
Są to doroczne główne zawody cyklistów francuskich. Zdjęcie nasze przedstawia dwóch championów, Deckman i Cecili, którzy na drugim etapie: Miluza-Metz pokrzepiają się przy studni w małym miasteczku alzackim.
Fot. Meunisse, Paris