1926 Zabawne zawody w piłkę…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 02 stycznia 1926 roku
Zabawne zawody w piłkę

Zabawne zawody

Zabawne zawody

Zabawne zawody w piłkę. Młoda cyganerja artystyczna w angielskiej miejscowości Brigthon urządziła na cele dobroczynne zabawę sportową, której najciekawszym momentem były zawody w piłkę podrzucaną, odbywające się z koleji na rozmaitych ulicach miasta.
Fot. Sport « General Press Agency. London.