1926 Żubry na Górnym Śląsku…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 06 grudnia 1926 roku
Górny Śląsk

Żubry górnosląskie

Żubry górnosląskie

Ostatnie żubry, które zachowały się tam jeszcze w nielicznych egzemplarzach w parku znanego magnata górnośląskiego, ks.Pszczyńskiego.
Z obawy przed zupełnem wyginięciem tych rzadkich okazów, otoczone są one nader staranną opieką.