1927 Automobil w Ameryce…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 23 kwietnia 1927 roku
Automobil w Ameryce

 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 23 kwietnia 1927 roku

23 kwietnia 1927

Jak powszechnem jest używanie samochodów w Ameryce, tego dowodem może być choćby ten obrazek z Bostonu, przedstawiający stanowisko samochodów wczesnym rankiem.
A trzeba pamiętać, że Boston to jeszcze nie Nowy York.
Press PhotoNews-Service, Berlin