1927 Bandera Polska Na Nowych Statkach

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 22 stycznia 1927 roku
Bandera Polska Na Nowych Statkach

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 22 stycznia 1927 roku
W dzień Trzech Króli odbyła się w Gdyni w obecności min.inż. Kwiatkowskiego i innych wybitnych osobistości, uroczystość podniesienia bandery polskiej na pięciu okrętach handlowych, zakupionych przez rząd polski we Francji.
Na zdjęciu naszem widoczny jest statek „Wilno” (na prawo), na którym ta uroczystość się odbyła, w dali zaś dwa inne statki „Poznań” i „Kraków”.
Fot. Morawski, Gdynia