1927 Hołd Trzech Króli…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 01 stycznia 1927 roku
Hołd Trzech Króli


 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 1 stycznia 1927 roku

1 stycznia 1927

Temat ten pociągał za sobą zawsze wielu artystów, choćby dlatego, że skoro ci trzej „magowie” przybyli ze Wschodu, malarz miał sposobność rozwinięcia orjentalistycznego przepychu.
Jednym z twórców, którzy motyw ten najwspaniale przedstawili, był Paolo Veronese, (właściwie Caliari 1528-1588).
Reprodukujemy tutaj jego wspaniały „Hołd Trzech Króli”, znajdujący się w słynnej Pinakotece w Dreźnie.
Fot. Alinari