1927 Kobiety bronią granic…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 05 marca 1927 roku
Przygotowanie kobiety do obrony granic państwa

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 05 marca 1927 roku
Wśród rozmaitych sportów wielką uwagę kładzie się na łucznictwo.