1927 Miss Poland…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 12 lutego 1927 roku
Miss Poland.

Aniela Bogucka Miss Poloand 1927

Aniela Bogucka Miss Poloand 1927

Zdjęcie nasze przedstawia p. Anielę Bogucką, 20 letnią Polkę, którą „plebiscyt*, urządzony przez przedsiębiorstwo filmowe „Fanamet”* uznał za najpiękniejszą kobietę w Polsce.
Podobne „plebiscyty* urządzone zostały i w innych państwach Europy środkowej i wschodaiej, a wszystkie szczęśliwe wybranki, w ogólnej liczbie 9, wyjechały na koszt „Fanametu* do Wiednia, aby wziąść udział w konkursie o pierwszą nagrodę, urządzonym publicznie na reducie w „Konzerthausie”.
Dama która będzie uznana za najpiękniejszą, otrzyma engagement na artystkę filmową w przedsiębiorstwie „Fanamet”, z płacą 100 dolarów tygodniowo.