1927 Na placu targowym „Kercelak”…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 02 kwietnia 1927 roku
Typy na placu targowym „Kercelak” w Warszawie


 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 02 kwietnia 1927 roku

02 kwietnia 1927

Widok ogólny na stragany na placu zwanym Kercelak, na których można dostać wszelkiego rodzaju artykuły spożywcze. Jest to królestwo przekupki warszawskiej, w którym panują równie archaiczne, jak i absolutne formy prymitywnego handlu.
Formy te ustaliły się przed wiekami i przetrwały wszystkie największe burze i kataklizmy dziejowe. Przekupki warszawskie ze swymi straganami pamiętają, jeżeli nie czasy Sobieskiego, to w każdym razie czasy króla Stasia.
Co prawda, drożyzny takiej, jaka dziś panuje, wówczas nie było. Dawniej można było dostać w Warszawie za bezcen wszystkiego. Ciężkie przesilenie przebył „Kercelak” w czasie wojny europejskiej, a zwłaszcza w czasie okupacji niemieckiej, kiedy rekwizycje okupantów wywołały klęskę głodową w Warszawie.