1927 Na Placu Wolności w Poznaniu…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 05 maja 1927 roku
Na Placu Wolności w Poznaniu

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 05 maja 1927 roku
Ogniskiem życia najszerszych sfer obywatelstwa stolicy Wielkopolski jest obszerny, niedawno pięknie urządzony Plac Wolności z prześlicznymi gazonami kwiatów: ze szlachetną kolumnadą Bibljoteki Raczyńskich (na lewo) i frontem głównego muzeum poznańskiego, Muzeum Wielkopolskiego (na prawo).
Fot. R. S. Ulatowski, Poznań.