1927 Na plaży warszawskiej

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 16 lipca 1927 roku
Na plaży warszawskiej

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 16 lipca 1927 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 16 lipca 1927 roku

Podane przez nas tutaj obrazki nie wymagają bliższego objaśnienia. Z wesołych twarzy tych osób obojga płei i rozmaitego wieku widać, że jest im dobrze i że w tych przynajmniej chwilach nie zazdroszezą łym szczęśliwcom, którym los pozwala kąpać się wśród fal morskich.
A dodać trzeba i to, że jeśli kiedy, to tutaj sprawdza się łacińskie przysłowie o połączeniu miłego z pożytecznem. Kąpiel taka, choćby nawet tylko rzeczna, nietylko jest przyjemnością, ale i niemałym pożytkiem dla zdrowia.
To też szczególnie cieszyć się trzeba, że na plaży warszawskiej obok starszych są i gromadki dzieci, z których kiedyś wyrosnąć mają nowi obywatele Polski, zdrowsi na ciele i umyśle od dzisiejszego pokolenia.
Ag. fot. „Światowida”, na pł. kraj. „Alfa”,