1927 Nie damy ani piędzi ziemi…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 22 stycznia 1927 roku
Nie damy ani piędzi ziemi…


 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 22 stycznia 1927 roku

22 stycznia 1927

Naród polski, bez różnicy przekonań politycznych, stał za min. praw zewn. p. Augustem Zaleskim w chwili, gdy na zebraniu Instytutu Badań Międzynarodowych w lokalu Resursy Kupieckiej w Warszawie, wykazując niedorzeczność rozszerzanych w wrogich środowiskach pogłosek, oświadczył stanowczo, że Polska nigdy i za żadną cenę nie odstąpi ani piędzi ziemi pomorskiej lub śląskiej.
Ag. fot. „Światowida”, na pł. krajowych „Alfa”