1927 Niebezpieczny zawód…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 18 czerwca 1927 roku
Niebezpieczny zawód fotografa-reportera

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 18 czerwca 1927 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 18 czerwca 1927 roku

Czytelnicy pism ilustrowanych zazwyczaj niezdają sobie sprawy z tego, w jaki sposób dokonywane bywają zdjęcia, które ze spokojem przeglądają.
Nie trudno jest odfotografować jakiś martwy przedmiot np. obraz, wiszący na ścianie. Ale fotograf-reporter, któremu redakcja powierzy obowiązek dokonywania zdjęć z aktualnych momentów, musi nietylko posiadać doskonałą znajomość techniki fotograficznej, lecz ponadto niejednokrotnie przychodzi mu składać egzamin ze zdolności błyskawicznego orjentowania się, a nawet i odwagi.
Szczególnie tam, gdzie musi wejść w wir spółczesnego życia ulicznego, lub gdy ma fotografować z wysokości wydarzenia, rozgrywające się na ulicy, lub placu publicznym, tam niezawsze pozycja jego jest bezpieczna.
Podajemy tutaj kilka próbek, pokazujących, w jakich warunkach dokonywa się niejednokrotnie praca fotografa-reportera.
Press Photo News-Service. Berlin.