1927 Poeta rosyjski gościem w Warszawie…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 30 kwietnia 1927 roku
Poeta rosyjski gościem Warszawy

Poeta rosyjski gościem w Warszawie

Poeta rosyjski gościem w Warszawie

Najznakomitszy z spółczesnych poetów rosyjskich p.Konstanty Balmont żyjący obecnie na wygnaniu, przybył do Warszawy na zaproszenie tamtejszego P.E.N. Klubu, który przyjmował go w hotelu Europejskim.
Zdjęcie nasze przedstawia chwilę, kiedy anakomity gość (X) wpisuje się do księgi pamiątkowej Klubu.
Obok niego stoją pp. Boy (1), prezes Klubu Goetel (2), Tuwim (3), Strug (4), Sieroszewski (5), Iwaszkiewicz (6), Lechoń (7)
Ag. fot. „Światowid”