1927 Polacy w Kanadzie…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 02 kwietnia `917 roku
Polacy w Kanadzie

Polacy w Kanadzie

Polacy w Kanadzie

Z dalekich stron przesyła J.Ripsler korespondent „Il.Kuryera Codziennego” i „Światowida” ten obrazek, przedstawiający rodzinę kanadyjskich myśliwych polskich, podróżujących w zimie za pomocą zaprzęgów psów. t.zw. „huskies”, mieszanina psa i wilka.
Zamieszczamy ten obrazek z nad rzeki Othabaska w pobliżu fortu Mc.Murray, zarówno dla jego piękności, jak i jako wzruszający dowód pamięci Polaka w Kanadzie o dalekiej Pjczyźnie