1927 Polowanie Prezydenta…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 29 stycznia 1927 roku
Polowanie P. Prezydenta w Spale

 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 29 stycznia 1927 roku

29 stycznia 1927 roku

Dnia 21 i 22 b.m. odbyło się w Spale polowanie, na które przybyli zaproszeni przez p. Prezydenta Rzeczypospolitej przedstawiciele rządu i państ zagranicznych.
Zdjęcie nasze przedstawia chwilę, kiedy p. Prezydent wraz z gronem zaproszonych gości odpoczywa po polowaniu na jednej z polan puszczy spalskiej.
Ag. fot. „Światowida” na płytach kraj. „Alfa”