1927 Rzeźba przyczyną demonstracji…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 21 maja 1927 roku
Rzeźba przyczyną demonstracji politycznej

Rzeźba przyczyną demonstracji

Rzeźba przyczyną demonstracji

Na wystawę warszawskiej Zachęty zgłosił p. Janik popiersie ś.p. Montwiłła-Mireckiego, uczestnika rewolucji w r.1905, jury jednak dzieła tego nie przyjęła.
Wobec tego grupa znanych osób ze świata politycznego, literackiego i artystycznego rzeźbę tę umieściła na placu Saskim, komenda miasta zaś postawiła przed nią posterunek honorowy