1927 Ś.P. Stanisław Przybyszewski…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 03 grudnia 1927 roku
Ś.P. Stanisław Przybyszewski

Ś.P. Stanisław Przybyszewski

Ś.P. Stanisław Przybyszewski

Jeden z ostatnich już wielkich pisarzy przedwojennej doby, a wśród nich niewątpliwie ten, który najjaskrawszem światłem meteoru jaśniał przez jakiś czas nad młodą wówczas poezją polską Stanisław Przybyszewski,zmarł na rodzinnej ziemi kujawskiej, a z nim razem zgasło jedno z nielicznych już świateł dzisiejszego piśmiennictwa polskiego.
Ag: fot. „Światowida*, zdj. na pł. kraj. „Alfa”