1927 Sport zimowy w Warszawie…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 24 grudnia 1927 roku
Sport zimowy w Warszawie

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 24 grudnia 1927 roku
Świetna drużyna hockey’owa A.Z.S., która wyjeżdża wkrótce na tournée po Europie.