1927 Święto wioślarskie w Warszawie

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 21 maja 1927 roku
Święto wioślarskie w Warszawie

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 21 maja 1927 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 21 maja 1927 roku

W ubiegłą niedzielę nastąpiło podniesienie flagi na przystani Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego.
Uczestnicy udali się pochodem z kościoła do przystani, poczem odbyła się defilada łodzi na Wiśle.
Z tego pięknego święta sportowego będącego zarazem inauguracia wiosennego sezonu podaiemy tutaj fragment pochodu z miasta przez most ks. Józefa Poniatowskiego na brzeg Wisły. Ag.fot. „Światowida”, zdj.na pł. kraj. „Alfa”