1927 Szkoła taneczna w Warszawie

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 05 marca 1927 roku
Szkoła taneczna w Warszawie

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 05 marca 1927 roku
Fragment tańca wschodniego szkoły Mieczyńskiej w Warszawie
Fot. Ag. „Światowida”