1927 Triumf polskich jeżdżców…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 07 maja 1927 roku
Nowy triumf polskich jeźdźców w Nicei

 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 07 maja 1927 roku

07 maja 1927

Wśród ośmiu narodowości, walczących z sobą na konkursach hippiczynch w Nicei, Polacy zajęli jedno z czołowych stanowisk.
Zdjęcie nasze przedstawia por. Szoslanda z puharem miasta Nicei w ręku.
Obok niego i jego francuskiego towarzysza stoi p. Aleksander Marie, mer miasta Nicei, składający mu gratulacje.
Inż. Perkitny, Nicea