1927 Urzędowy typ Godła Państwowego

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 22 października 1927 roku
Urzędowy typ Godła Państwowego

 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 22 października 1927 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 22 października 1927 roku

Podajemy tutaj zatwierdzony ostatnio przez Radę Ministrów wzór Godła Państwowego, wykonany w Mennicy Państwowej według projektu prof. Zygmunta Kamińskiego.
Ag. fot. „Światowida” na pł. „Alfa