1927 Uśmiech losu…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 05 lutego 1927 roku
Uśmiech losu

Uśmiech losu

Uśmiech losu

Z krakowskiego przedstawienia „Uśmiechu Losu* Wł. Perzyńskiego. Atrakcją przedstawienia ostatniej sztuki autora „Szczęścia Frania* w Teutrze Miejskim im. J. Słowackiego w Krakowie był żywy dancing w III. akcie, w którym gorąco oklaskiwano zwłaszcza produkcje taneczne pp. Czartorzyskiej i Suchcickiego.