1927 W karnawałowym nastroju…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 15 stycznia 1927 roku
W karnawałowym nastroju


 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 15 stycznia 1927 roku

15 stycznia 1927

Śmiać się, radować i weselić – to niemal wskazanie swego rodzaju hygieny współczesnej.
I jak są sezony wyjazdu do kąpiel dla celów leczniczych, tak karnawał jest takim sezonem leczenia się ze wszystkich smutków.
Zamiast wód mineralnych pije się szampana, a lotne i barwne serpentyny przerywają i ożywiają monotonność zwykłej atmosfery.
Jak wesoło jest zebranej tutaj trójce tuzów operetki „Nowości” w Warszawie: (od lewej pp. Messal, Dąbrowski i Niewiarowska).
Ag. fot. „Światowida”, na pł. krajowych „Alfa”