1927 Walka z upałami…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 06 sierpnia 1927 roku
Walka z upałami

Walka z upałami

Walka z upałami

U nas niema upałów, ale podobno są w Berlinie. To też tam szukają wszelkimi sposobammi ochrony przed gorącem.
Oto jedna z wyższych szkół żeńskich urządziła ćwiczenia gimnastyczne przy dźwiękach gramofonu na dachu szkoły.
Fot. Atlantic, Berlin