1927 „Wystawa humorystów” w Paryżu

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 16 kwietnia 1927 roku
„Wystawa humorystów” w Paryżu

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 16 kwietnia 1927 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 16 kwietnia 1927 roku

Podajemy tutaj jedno z najwybitniejszych jej dzieł, pełne satyrycznego humoru: Fressinet’a „Zgorszeni”, przedstawiające „antenatów”, zgorszonych na widok nowoczesnej „garsonki”.
Press Photo News-Service, Berlin