1927 Z patrjotycznych owacji ludności Górnego Śląska

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 15 października 1927 roku
Z patrjotycznych owacji ludności Górnego Śląska

Na Górnym Śląsku

Na Górnym Śląsku

Pobyt p. Prezydenta Rzeczypospolitej na Górnym Śląsku dał tamtejszej ludności sposobność nietylko entuzjastycznego powitania Dostojnego Gościa, ale i spontaniczuego wyrażenia serdecznych uczuć przywiązania do Macierzy.
Oto na tle kominów górnośląskiego przemysłu fragment defilady Bractwa Strzeleckiego przed p.Prezydaniem w Królewskiej Hucie.
Ag. fat, „Swiałowida”, na pł. kraj. „Alfa”