1928 Centrum największego miasta świata

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 13 października 1928 roku
Centrum największego miasta świata

 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 13 października 1928 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 13 października 1928 roku

Ten sielski i wiejski widoczek nie jest bynajmniej wzięty gdzieś z głębokiej prowincji, ale z serca największego miasta świata – Londynu, z Hyde Parku, który jest dla mieszkańców metropolji zaciszną zieloną oazą, ukrytą w gwarenem, pełnem zawrotnego ruchu mieście.
Anglicy rozkochani są w parkach i starają się o to, by były one jaknajmniej sztuczne, dawały jaknajwiększą swobodę i błogą iluzję wsi.
Już w XVIII w. ogrody angielskie dzikie, swobodnie rosnące przeciwstawiały się francuskim ogrodom nadmiernie sztucznym, wymuskanym i uporządkowanym.
W londyńskim Hyde Parku biwakują w dni świąt tysiące ludzi na zielonej runi trawy, a pasące się po łąkach stada owiec dodają tej sielance wiele uroku i wdzięku.
Keystone View – London