1928 Claire Bauroff

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 17 marca 1928 roku
Claire Bauroff

Claire Bauroff

Claire Bauroff

Do najświetniejszych tancerek estradowych spółczesnej doby należy niewątpliwie Claire Bauroff, (hr.. Zichy), której występy również i w Polsce cieszyły się niedawno olbrzymiem powodzeniem.