1928 Groteskowa trójka…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 30 czerwca 1928 roku
Nowiny filmowe

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 30 czerwca 1928 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 30 czerwca 1928 roku

Groteskowa trójka: Kathleen Clifford, Neely Edwards i Greta Granstedt.
Fot. Metro Goldwyn Mayer