1928 Kąpiel smukłości…

Światowid Ilustrowany Kurjer tygodniowy 08 grudnia 1928 roku
Kąpiel smukłpści

Kąpiel smukłości

Kąpiel smukłości

Tryumf nowoczesnej wiedzy.
Daje smukłość i piękność.
Leichner 1001 Cena Zł. 4,50
Paryż, Londyn, Wiedeń, Buenos Aires, Lwód.