1928 Marszałkowa u Weteranów 1863 r…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 11 lutego 1928 roku
P. Marszałkowa Piłsudska u weteranów 1863 r.


 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 11 lutego 1928 roku

11 lutego 1928

Nieliczni już pozostali Bohaterowie Powstania Styczniowego, żyjący razem w Schronisku w Krakowie prxy ul. Biskupiej, gościli w tych dniach p Marszałkową Piłsudska (x), która wraz z obiema córeczkami w towarzystwie dow. O.K.V. gen. Wróblewskiego (xx) przybyła do nich, bawiąc w przejeździe z pobytu kuracyjnego w Krynicy do Warszawy.
Ag. Fot. „Światowida” zdj. na pł.kraj. „Alfa”