1928 Na Polskiem Morzu…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 14 lipca 1928 roku
Marszałek Piłsudski na Polskiem Morzu

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 14 lipca 1928 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 14 lipca 1928 roku

Podawaliśmy już w poprzednim numerze zdjęcia, przedstawiające udział p. Marszałka Piłsudskiego w uroczystości poświęcenia trzech nowych statków polskich w Gdyni.
Oto fotografia p. Marszałka, wypływającego w towarzystwie ministra handlu i przemysłu p. Kwiałkowskiego na Polskie Morze na jednym z tych statków, który od imienia swej matki chrzestnej, córeczki p. Marszałka, otrzymał nazwę „Jadwiga”.
Photo-Plat, Warszawa.