1928 Najwytworniejszy bal…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy, 10 marca 1928 roku
Najwytworniejszy bal warszawskiego karnawału.


 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 10 marca 1928 roku

10 marca 1928

Bal „Staropolski”, urządzony dnia 19 lutego, dzięki jednolitości i wytworności kostjumów, dał istotnie żywą wizję dawno minionych, a tak pamiętnych czasów.
Oto grupa osób, biorących udział w tym balu.
Zygmunt August (1), ks. Radziwiłłówna jako Barbara (2), gen. Konarzewska jako królowa Bona (3), hr. Wielopolska i hr. Mycielska jako siedzące po bokach Jagiellonki, obok tych osób zaś pp. Sobańska, hr. Kwilecka, ks. Czetwertyńska, Al. Moes, hr. Plater, hr. Tyszkiewicz, hr. Andrz. Zamoyski, hr. Stan. Zamoyski i hr. Mycielski.