1928 Nasze kluby sportowe…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 31 marca 1928 roku
Nasze kluby sportowe: Warszawskie Towarzystwo Cyklistów

WTC 1887

WTC 1887

Pierwsza wycieczka członków W.T.C. w r. 1887 nad Wisłą w stronę mostu Kerbedzia, według ówczesnej fotografji.
Ag.fot.”Światowida”, zdj. na pł.krajowych „Alfa”