1928 Olimpjada Amsterdamska…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 23 czerwca 1928 roku
Z pierwszych dni Olimpjady Amsterdamskiej

 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 23 czerwca 1928 roku

23 czerwca 1928

Tłumy, czekające niecierpliwie przez cała noc, by dostać bilety wstępu na match, co nieraz przedstawia wielkie trudności, bo stadjon obejmuje tylko 40.000 widzów, zgłoszenia zaś dochodzą często do 200.000.