1928 Pani Curie-Skłodowska w Warszawie

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 13 października 1928 roku
Pani Curie-Skłodowska w Warszawie

 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 13 października 1928 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 13 października 1928 roku

Głośna nasza uczona, której wynalazek stał się prawdziwem dobrodziejstwem dla ludzkości przybyła w tych dniach do Warszawy, aby obejrzeć Istytut Radowy stawiany obecnie w stolicy.
Zdjęcie nasze ukazuje chwilę, gdy p. Curie-Skłodowska (I) w towarzystwie Prez. Rzpltej (X) zwiedza zabudowania Instytutu. Obok idzie prof. Politechniki Warszawskiej Pieńkowski (2).