1928 Polka Najpiękniejsza…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 19 maja 1928 roku
Polka laureatką międzynarodowego konkursu piękności

Aniela Bogucka

Aniela Bogucka

Z pomiędzy przedstawicielek dziesięciu państw Europy Polka, p. Aniela Bogucka została laureatką międzynarodowego konkursu piękności i fotogeniczności w Berlinie..
Fot. Van Dyck, Warszawa