1928 Portret Marszałka…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 17 marca 1928 roku
Portret Marsz. Piłsudskiego pendzla W. Kossaka


 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 17 marca 1928 roku

17 marca 1928

Zdawna już dochodziły wiadomości, że jeden z arcymistrzów spółczesnego malarstaw polskiego, Wojciech Kossak, maluje portret Marszałka Piłsudskiego…