1928 Przed pomnikiem Stanisława Leszczyńskiego w Nancy

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 19 maja 1928 roku
Przed pomnikiem Stanisława Leszczyńskiego w Nancy

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 19 maja 1928 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 19 maja 1928 roku

W pięknem mieście lotaryńskiem (Francja), w Nancy, w środku głównego placu, zwanego Placem Stanisława, wznosi się pomnik Stanisława Leszczyńskiego, który zmuszony w r. 1736 do ostatecznej abdykacji. z. praw -do- korony polskiej, został księciem; Lotaryngji i pozostawił tam trwałą pamięć mądrego i dobroczynnego monarchy. Pod tym pomnikiem odbyła się w tych dniach z okazji Święta Państwowego uroczystość, na którą obok przedstawicieli polskiej kolonji przybyli również…