1928 Przyjaźń trzech narodów

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 21 lipca 1928 roku
Przyjaźń trzech narodów

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 21 lipca 1928 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 21 lipca 1928 roku

Oficjalne manifestacje sojuszów politycznych są bardzo imponujące, ale zazwyczaj nieco… nudne.
Czyż nie żywiej i prawdziwiej świadczy o istotnie „serdecznej przyjaźni* pomiędzy Polską, Francją i Rumunją ten miły obrazek z Bukaresztu z ostatnich tygodni, kiedy wysłany przez rząd naszej Rzpltej kpt. Płaszowski z 21 płk. kawalerji w Równie witany był tam serdecznie przez słynną amazonkę francuską, pannę Dorange, która konno tę daleką drogę z Paryża odbyła, i przez oficerów rumuńskich, swego zadowolenia nie ukrywających pod maską oficjalnej sztywności.
Fot. Barman Bucarest.