1928 Stara Warszawa w nowej szacie…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 20 października 1928 roku
Stara Warszawa w nowej szacie


 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 20 października 1928 roku

20 października 1928

Najcenniejszym klejnotem najstarszej Warszawy jest, obok katedry św. Jana, Rynek Starego Miasta.
Stylowe domy, z których niektóre pamiętają jeszcze czasy książąt mazowieckich, tworzą niezwykle charakterystyczne w swem pięknie obramowanie tego placu.
Długi czas domy te ulegały stopniowej ruinie i dopiero na krótko przed wojną rozpoczęto umiejętną restaurację niektórych z nich, prowadzoną dalej już w powojennych czasach.
W obecnej chwili prace te postąpiły już tak daleko, że – mimo sprzeciwów z pewnej strony – stwierdzić można, iż plan ten, do którego wykonania przyczyniła się liczna gromadka artystów, nie tylko Staremu Miastu, ale i całej naszej stolicy przydał nowej ozdoby, która niewątpliwie będzie odtąd ciekawie oglądana przez rodaków i obcych, zwiedzających Warszawę…