1928 Święto Pułku…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 02 czerwca 1928 roku
Święto Pułkowe „Dzieci Krakowskich”

Święto Pułku

Święto Pułku

W pierwszy dzień Zielonych Świąt 20 p. p. w Krakowie obchodził swoje doroczne święto pułkowe.
Mimo niepewnej pogody ks. gen. Niezgoda przy ołtarzu polowym przed Sukiennicami odprawił mszę świętą w obecności władz wojskowych i cywilnych i zaproszonych gości.
W zastępach wojska, ustawionych na Rynku Krakowskim, zwracały na siebie szczególniejszą uwagę karabiny maszynowe (na naszem zdjęciu na pierwszym planie).