1928 Umyślnie ze stolicy przyjechał…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 02 czerwca 1928 roku
Pan Prezydent Rzpltej w Ostrowie

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 02 czerwca 1928 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 02 czerwca 1928 roku

W pierwsze święto Zielonych Swiąt, 60 p. k w Ostrowie Wielkopolskim obchodził uroczystość nadania mu sztandaru, po poświęceniu przez ką, Biskupa Galla wręczonego mu przez P. Prezydenta Rzeczypospolitej.
P. Prezydent który na tę uroczystość umyślnie ze stolicy przyjechał, po przybyciu w towarzystwie pp. gen. Dzierżanowskiego, Dcy 0. K. VII. (1), płk. szt. gen. Zahorskiego (2) przeszedł przed frontem kompanji honorowej.